صفحه اول تماس با ما RSS قالب وبلاگ
سایت های تراوین

کد قفل راست کلیک

احمد مهدوی دوشنبه ۲۱ فروردين ۱۳۹۱
  • سرور داراي چايف ، قهرمان ؛ شگفتي جهان و... مي باشد
  • توليد با سرعت 150 برابر
  • سرعت حملات 150 برابر
  • ظرفت انبار ها 150 برابر
  • مقدار حمل سربازها 150 برابر
  • امتياز فرهنگي اولين دهکده1
  • ظرفيت مخفيگاه 1 برابر
  • مدت زمان حمايت 2 ساعت و 6 دقيقه
  • http://xtravian.net/