صفحه اول تماس با ما RSS قالب وبلاگ
سایت های تراوین

کد قفل راست کلیک

احمد مهدوی پنجشنبه ۱۷ فروردين ۱۳۹۱
  • توليد با سرعت 1000 برابر
  • سرعت حملات 500 برابر
  • ظرفيت انبار ها 500 برابر
  • مقدار حمل سربازها 500 برابر
  • امتياز فرهنگي اولين دهکده2000
  • ظرفيت مخفيگاه 500 برابر
  • مدت زمان حمايت 3 ساعت و 3 دقيقه
  • http://www.mytravi.ir/

    Travian