صفحه اول تماس با ما RSS قالب وبلاگ
سایت های تراوین

کد قفل راست کلیک

احمد مهدوی پنجشنبه ۱۷ فروردين ۱۳۹۱
تاریخ شروع 1391-1-20 ساعت 12:00
  • توليد با سرعت 1000 برابر
  • سرعت حملات 100 برابر
  • ظرفيت انبار ها 500 برابر
  • مقدار حمل سربازها 100 برابر
  • امتياز فرهنگي اولين دهکده2000
  • ظرفيت مخفيگاه 100 برابر
  • مدت زمان حمايت 6 ساعت و 2 دقيقه
  • http://www.tumrus.ir/Travian/ts2/