X
تبلیغات
صفحه اول تماس با ما RSS قالب وبلاگ
سایت های تراوین

کد قفل راست کلیک

احمد مهدوی پنجشنبه ۲۴ فروردين ۱۳۹۱
 • بازی داراي چايف،قهرمان؛شگفتي جهان
 • توليد با سرعت 500 برابر
 • سرعت حملات 100 برابر
 • ظرفيت انبار ها 500 برابر
 • مقدار حمل سربازها 500 برابر
 • امتياز فرهنگي اولين دهکده1000
 • ظرفيت مخفيگاه 100 برابر
 • مدت زمان حمايت 2 ساعت و 10 دقيقه
 • http://bigtravian.tk/s1/
 • احمد مهدوی پنجشنبه ۲۴ فروردين ۱۳۹۱
  • سرور داراي چايف ، قهرمان ؛ شگفتي جهان و... مي باشد
  • توليد با سرعت 100000000 برابر
  • سرعت حملات 100000000 برابر
  • ظرفت انبار ها 100000000 برابر
  • مقدار حمل سربازها 100000000 برابر
  • امتياز فرهنگي اولين دهکده10000
  • ظرفيت مخفيگاه 100000000 برابر
  • مدت زمان حمايت 1 ساعت و 0 دقيقه

   http://traviantak.bugs3.com/

  احمد مهدوی پنجشنبه ۲۴ فروردين ۱۳۹۱
 • بازی : 91/01/25 روز: جمعه ساعت: 13:00 شروع میشود .

 • توليد با سرعت 800 برابر
 • سرعت حملات 40 برابر
 • مدت زمان حمايت 3 ساعت و 0 دقيقه
 • travianspeed.ir
 • احمد مهدوی پنجشنبه ۲۴ فروردين ۱۳۹۱

  جايزه اين سرور نیم میلیون ريال وجه نقد
  traviam.ir
  شروع سرور
  بازی در 0 روز و 0 ساعت و 37 دقیقه و 47 ثانیه شروع خواهد شد.
  برای ثبت نام کلیک بفرمایید

  شروع بازی ساعت : 18 روز: پنج شنبه

  تاريخ:

  1391/1/24

  احمد مهدوی دوشنبه ۲۱ فروردين ۱۳۹۱
 • سرور داراي چايف ، قهرمان ؛ شگفتي جهان و... مي باشد
 • توليد با سرعت 150 برابر
 • سرعت حملات 150 برابر
 • ظرفت انبار ها 150 برابر
 • مقدار حمل سربازها 150 برابر
 • امتياز فرهنگي اولين دهکده1
 • ظرفيت مخفيگاه 1 برابر
 • مدت زمان حمايت 2 ساعت و 6 دقيقه
 • http://xtravian.net/

  احمد مهدوی پنجشنبه ۱۷ فروردين ۱۳۹۱
 • سرور داراي چايف ، قهرمان ؛ شگفتي جهان و... مي باشد
 • توليد با سرعت 350 برابر
 • سرعت حملات 200 برابر
 • ظرفت انبار ها 100 برابر
 • مقدار حمل سربازها 100 برابر
 • امتياز فرهنگي اولين دهکده100
 • ظرفيت مخفيگاه 20 برابر
 • مدت زمان حمايت 12 ساعت و 0 دقيقه
 • http://travinispeed.tk/index.php

  احمد مهدوی پنجشنبه ۱۷ فروردين ۱۳۹۱

  سرور ایرانی wow
  سرعت بالا و منصل به اینترنت ملی دارای 2ریلم هارد و فان با فیکس عالی 

  asia-game.ir 

  احمد مهدوی پنجشنبه ۱۷ فروردين ۱۳۹۱
 • سرور داراي چايف ، قهرمان ؛ شگفتي جهان و... مي باشد
 • توليد با سرعت 413 برابر
 • سرعت حملات 413 برابر
 • ظرفت انبار ها 413 برابر
 • مقدار حمل سربازها 413 برابر
 • امتياز فرهنگي اولين دهکده10000
 • ظرفيت مخفيگاه 25 برابر
 • مدت زمان حمايت 0 ساعت و 2 دقيقه
 • http://travian-speed1.in/s1/

  احمد مهدوی پنجشنبه ۱۷ فروردين ۱۳۹۱
 • توليد با سرعت 1000 برابر
 • سرعت حملات 500 برابر
 • ظرفيت انبار ها 500 برابر
 • مقدار حمل سربازها 500 برابر
 • امتياز فرهنگي اولين دهکده2000
 • ظرفيت مخفيگاه 500 برابر
 • مدت زمان حمايت 3 ساعت و 3 دقيقه
 • http://www.mytravi.ir/

  Travian

  احمد مهدوی پنجشنبه ۱۷ فروردين ۱۳۹۱
 • بازی داراي چايف،قهرمان؛شگفتي جهان
 • توليد با سرعت 1000000000 برابر
 • سرعت حملات 1000000000 برابر
 • ظرفيت انبار ها 1000000000 برابر
 • مقدار حمل سربازها 1000000000 برابر
 • امتياز فرهنگي اولين دهکده50
 • ظرفيت مخفيگاه 500 برابر
 • مدت زمان حمايت 2 ساعت و 0 دقيقه
 • http://www.travian.life2games.com/
 • Travian